Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ingen återvändo

"Alla talar om kriget, inte krisen. --- det nya kalla kriget har ändrat verkligheten, vi är bortom återställarpunkten." Mats Johansson rapporterar i Svenska Dagbladet från den årliga Lennart Meri-konferensen i Tallin, där Europas och Nordamerikas ledande säkerhetspolitiska experter deltar.


I Sverige värnar överbefälhavaren sin IO14 (Insatsorganisation 2014), som beslutades 2009 och försenats till 2023. Rubba inte min planering genom att besluta om militär närvaro på Gotland, är hans budskap.


Alliansregeringen aviserar ökade satsningar på försvaret - om tio år!


Blott Sverige svenska nya moderater har.