Energidirektörens emeritus tankeförsök

Platsbrist

Högljudd och förvirrad debatt i Sveriges television om migrationspolitiken. Skådespelaren Claes Malmberg, självutnämnd expert på allt, förfasar sig över att Bert Karlsson etablerar framgångsrika flyktingförläggningar. Malmberg utslungar vildsinta beskyllningar, Karlsson ordnar flyktingförläggningar.


Migrationsverket, som inte lyckats kuva kommuner, som inte har några lediga lägenheter, att upplåta bostäder till flyktingar, upphandlar förläggningar från Karlsson och kritiserar därför honom för att tillhandahålla dem.


Malmberg förespråkar den medmänsklighet, som bereder människor i nöd härbärge. Själv har han inte plats.