Energidirektörens emeritus tankeförsök

Humorbehov

Större är bättre. Det var skälet till att vägverket, banverket och luftvartsverket slogs samman till trafikverket. Med samlade resurser skulle kommunaktionsbehoven optimeras.


Banverkets professionella kunnande försvann. 20 miljarder kronor, utöver de tidigare kända 40 miljarderna, saknas de tio kommande åren för underhåll av järnvägen. Det framgår av en aktuell oberoende rapport. Trafikverket har bland annat tappat bort det elnät, som driver loken.


Större är sämre. Att åka tåg kräver numer ett stort inslag av överseende. Humor, liksom en god bok, gör tågresorna lättare att uthärda.