Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rättänkt

"Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större." Det råder en besynnerlig ordning i Uddevalla, hävdar Bohusläningen. En direktör för ett kommunalt bolag tror att yttrandefriheten gäller även hen. Sådan missuppfattning placerar Uddevalla på samma karta som Grönköping och Svinarp.


Ett sätt att komma till rätta med problemet har jag tidigare lanserat. Varför inte införa en särskild åsiktslegitimation, som tilldelas dem som tänker rätt? Legitimationen berättigar till att offentligt framföra åsikter. Andra göre sig icke besvär. 


Legitimerad tyckare, leg tyck, kanske är lösningen på att fel åsikter och fel personer förekommer i samhällsdebatten. Räddningen för papperstidningarna i allmänhet och morgontidningarna i synnerhet?