Energidirektörens emeritus tankeförsök

Selektiv yttrandefrihet

Lokaltidningen Bohusläningens ledarredaktör hävdar i en ledare att en direktör för ett kommunalt bolag, vilken utnyttjar yttrandefriheten till att framföra åsikter, uppför sig besynnerligt.


Yttrandefriheten borde begränsas till de rättänkande, enligt Bohusläningens ledarredaktör. Det hedrar Bohusläningens chefredaktör att hon står upp för att yttrandefriheten även omfattar direktörer i kommunala bolag, vilket ledarredaktören systematiskt ogillar.