Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sänke

Moderaterna i allmänhet och i Uddevalla i synnerhet gör det inte lätt för sig. Efter det katastrofala EU-parlamentsvalet riktas öppen intern kritik mot partiledningen. Moderaterna har en tradition av obefintlig fördragsamhet med partiledare, som inte lyckas.


I Uddevalla lämnar moderaternas vice gruppledare partiet och blir politisk vilde. Motiven redovisar han i ett pressmeddelande. Bland skälen han redovisar återfinns att partiet gör sig av med medlemmar som har integritet och står upp för sina åsikter. Medlemmar driver frågor som gynnar deras privatekonomi. Nolltolerans mot sådant agerande gäller inte alla.


Av pressmeddelandet framgår att gruppledaren sprider rykten om att det finns en bråkstake i partiet (vice gruppledaren?) för att kunna utpeka en syndabock efter den kommande valförlusten.


Partiföreningen har uppenbarligen problem. I situationer som denna brukar man kalla in länsförbundets ordförande för att reda ut saken. Kanske en mindre lyckad idé då vederbörande är gruppledaren i Uddevalla.


Moderaterna i Uddevalla går från oklarhet till oklarhet. Moderaterna är på väg att bli ett sänke för Alliansen.