Energidirektörens emeritus tankeförsök

Meteorologi

Att moderaternas vice gruppledare i Uddevalla Christer Hasslebäck lämnar samtliga uppdrag i partiföreningen väcker en del uppmärksamhet. Beskyllningar om att vara en "bråkstake" genom att framföra andra uppfattningar är gruppledarens, i en partikultur som inte uppmuntrar debatt, är en av orsakerna till avhoppet.


Av gruppledarens Henrik Sundström (M), kommunstyrelsens ordförande, kommentar framgår att avhoppet kom överraskande. "En blixt från klar himmel", säger han till Bohusläningen. Utanför partibunkern har dock de förändrade meteorologiska förhållandena noterats under längre tid. Fler blixtar kan heller inte uteslutas.


Sundström gläds åt god återväxt, men efterlyser fler tjejer. Analysen baseras förmodligen på det faktum att på moderaternas i Uddevalla fullmäktigelista är de två första kvinnorna 60+ och de två därpå följande 70+.