Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rysskräck

Sergej Markov, president Putins personlige sändebud, säger till Svenska Dagbladet att Sverige, Polen, de baltiska länderna och Finland vill förstöra Ryssland. Napoleon och Hitler försökte utan framgång, konstaterar han.


- Ni kommer att förstöra Europa i stället, hotar han. "Europa har aldrig varit säkrare", twittrade moderaternas ledande säkerhetspolitiska tänkare Cecilia Widengren glatt för två år sedan efter ett besök i Ryssland.


Regeringen avser att möta det allt allvarligare säkerhetspolitiska läget med ökade satsningar på försvaret - om tio år. Till dess hoppas regeringen på att Putin är hövlig nog att vänta.