Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sändebud

Tsar Putin är populärare än någonsin. 83 procent av Rysslands befolkning stöder honom, enligt Sveriges televisions rapportering. Den ryska nationalismen når nya höjder efter Putins insatser i Ukraina.


"Vi är på väg mot diktatur", säger en rysk statsvetare. Andra tror att EU kommer att inse Putins storhet.


"Vi måste lära av historien så att det aldrig händer igen", konstaterar världen efter varje demokratisk och humanitär katastrof. Trots det ser vi hur historien upprepar sig. En stark ledare bekymrar sig inte över demokratiska principer. Rysslands ära går före. Vi andra ser på och hoppas på att det vi ser inte är sant.


Någon som inte ser parallellerna till 1930-talets europeiska historia? Skulle möjligen vara förre svenske moskvaambassadören Sven Hirdman, som i tradition från Staffan Söderberg (ambassadören som avstod från att försöka få Raul Wallenberg frigiven) ständigt är beredd att gå Putins ärenden.