Energidirektörens emeritus tankeförsök

Valfrihet

Ännu ett varningsslag med batongen från energiminister Anna-Karin Hatt (C). Kundens fria val, som kan innebära att inte välja, kan inte tolereras.

 

Ministern avser att ge Energimarknadsinspektionen uppdrag att banna de elhandelsföretag som accepterar att kunden väljer att inte välja.


Politisk dådkraft av imponerande mått inför spurten på valrörelsen. Sådan övertygar.