Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förbud

En majoritet av svenskarna vill förbjuda svensk vapenexport, enligt en undersökning som Amnesty låtit göra. Mest förbudsbenägna är miljöpartister och, föga överraskande, kommunister.


Amnesty frågade inte vad svenskarna anser om behovet av ett svenskt försvar. Andra undersökningar visar dock på ett starkt. och ökande, stöd för försvaret.


Ett vapenexportförbud leder till nedläggning av svensk försvarsindustri. Hoppet får då stå till att ett svenskt vapenexportförbud inte följs av andra demokratier. Om de gjorde likadant, hur skulle vi då utrusta vårt eget försvar?