Energidirektörens emeritus tankeförsök

Trick

Regeringen satsar på försvaret med en sänkning av försvarsanslagen med 100 miljoner kronor per år. Finansministerns inhopp som försvarsminister sätter sina spår.


Av höjningen på 500 miljoner kronor, som regeringen försökt ge så stor uppmärksamhet som möjligt, tar finansministern tillbaka 600 miljoner kronor genom att ändra försvarsprisindex. 


Minnet av Ukraina är kort.