Energidirektörens emeritus tankeförsök

Frihet

Kristdemokraternas syn på individens förmåga att själv avgöra vad som är bäst för hen är villkorad. Förutsättningen är givetvis att hen fattar rätt beslut. Om inte, avser kristdemokraterna lagstifta mot felaktiga frihetsuppfattningar.


Folkhälsominister Maria Larsson (KD) är nu upptagen av att lagstifta mot vinklubbar och livsmedelskedjor, som tillämpar EU-regler. Det handlar inte om att undvika skatten, den betalas, utan att medborgarna ska förhindras beställa viner från seriösa vinhandlare.


Att välja fritt är stort, att välja kristdemokratiskt är större.