Energidirektörens emeritus tankeförsök

Omöjligt

I Trollhättan har det iordningställts en uppskattad ställplats för husbilar vid slussarna. Möjligheter finns att fylla på färskvatten och tömma grå- och svartvattentankarna, helt i enlighet med gällande lag, förordning och föreskrifter.


I Uddevalla har den planerade centrala ställplatsen inte kunnat färdigställas, då kraven i gällande lag, förordning och föreskrifter för att fylla på färskvatten och tömma grå- och svartvattentankarna inte uppfylls. Trots att det är samma lösning och regelverk som i Trollhättan (sic!).


Var det någon som sa att det som är möjligt i Trollhättan naturligtvis är omöjligt i Uddevalla?