Energidirektörens emeritus tankeförsök

Konvertit?

Poeten Athena Farrokhzad, som i sitt sommarprogram förordade nackskott och knivhugg i ryggen mot oliktänkande, har dragit på sig rekordet i antalet anmälningar till granskningsnämnden. Mediernas omhuldade goda vänstervåld möter motstånd bland demokratiska krafter.


Nu har Farrokhzad själv anmält ett sommarprogram, som hon djupt ogillar, till granskningsnämnden. Det är Anna von Bayerns, i vilket von Bayern bland annat uttalar kritik mot att det inte finns utrymme i den svenska åsiktskorridoren för annat än politisk korrekthet.


Den positiva tolkningen av Farrokhzads anmålan är att hon insett att nackskott och knivhugg är olämpliga och att hon därför valt att konvertera till demokratiska metoder.


Den sannolika tolkningen är att hon inser att nackskott och knivhugg kommer att medföra en starkt begränsad rörelsefrihet under många år och att hon därför väljer att dra uppmärksamhet till sin kritik genom att använda de demokratiska metoder hon föraktar.


Och medierna förmedlar okritiskt hennes budskap.