Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skogsbranden kvinnoförtryck

Åsa Romson, miljöpartiets språkrör, visar än en gång sitt sviktande omdöme när hon gör politik av den största skogsbranden i modern tid i vårt land. Stöd dem som sliter nu, diskutera behoven av förändringar sedan, kunde vara en mer konstruktiv inställning.


Huvuddelen av dem som med fara för eget liv kämpar mot skogsbranden är Romsons mest ogillade personer. Vita, medelålders, heterosexuella män. Även skogsbrandsbekämpning måste, om Romson är konsekvent, ses i ett genusperspektiv. Kvinnoförtrycket har fått ännu ett ansikte.