Energidirektörens emeritus tankeförsök

Historiskt spel

Fick möjligheten att se Gustafsbergsspelen sista dagen. Sommaren 1814 styrdes Sverige från Uddevalla. Kronprins Carl Johan förberedde fälttåget mot Norge, belöningen vid freden i Kiel för Sveriges medverkan i kriget mot Napoleon. 1813 var Carl Johan segerherre vid Grossbehren, Dennewitz och Leipzig.


Efter striderna i Östfold bekräftades Kielfreden i Moss. Unionen Sverige - Norge bestod till 1905.
Gustafsbergsspelen, manus Ulf G Eriksson, belyste de historiska händelserna. Givande, välspelat, på plats vid Sveriges äldsta badort. 


Endast en observation, ingen kritik. Den slagrörde Carl XIII och kronprins Carl Johan uppträdde sannolikt i all den prakt amirals- och marskalskuniformerna gav. Civil klädsel i spelen torde vara en ekonomisk nödvändighet. Annars hade väl någon sponsor behövt skjuta till ytterligare betydande medel.