Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inkorrekt

En moderat riksdagsledamot föreslår att tiggeri skall förbjudas. Det är en så politiskt inkorrekt åsikt som bara tänkas kan. Reaktionerna är givna. Interna bannor i partiet, justitieministern tar avstånd, medierna vädrar drev.


Problemet är att förslaget har stöd hos många medborgare, kanske till och med flertalet. Att starta drev kommer endast att gynna krafter av Sverigedemokraternas typ. Vi måste föra en saklig diskussion om problemet och möjliga lösningar.


För säkerhets skull - inför risken att utsättas för allehanda vildsinta beskyllningar - tror jag inte att ett förbud är lösningen. Det underliggande problemet, att tiggarna i allt elände har det bättre här än hemma, löses inte med förbud. I synnerhet Rumäniens hantering av sina romer kan endast lösas genom att EU sätter press på medlemsstaten Rumänien.