Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljöpolitik

Det är tråkigt att politiska drömmar är svårförenade med verkligheten. Tysklands omställning till förnybar el, "energiewende", framhålls ofta som ett föredöme av i synnerhet miljöpartiet, kommunisterna och delar av socialdemokratin.


Verkligheten är en annan. Utsläppen av fossil koldioxid har ökat fyra år i rad, elpriserna stiger och industrins konkurrenskraft försvagas. Den efter Fukushima snabbstoppade kärnkraften hoppades politiken skulle ersättas med förnybar vind- och solenergi. Lovvärt. Tyvärr fungerar det bara när det blåser och solen skiner.


Kolkraftverken spyr ut koldioxid, även när de inte producerar el. De måste nämligen gå "på tomgång" för att snabbt kunna ersätta bortfallande vind- och solproduktion. 


Föredöme?