Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rättvist

Ser socialdemokraternas valfilm om den unga flickan som vill bli läkare men som har svårigheter med matematiken. En av hennes klasskamrater får hjälp hjälp med läxorna, då föräldrarna får rutavdrag.


Socialdemokraterna lovar att ingen ska få hjälp med läxorna. Då blir det ju rättvist.