Energidirektörens emeritus tankeförsök

Betygskatastrof

Professor Martin Ingvar, landets kanske främste hjärnforskare, har på regeringens uppdrag utrett frågan om betydelsen av att utvärdera prestationer i skolan. Hans slutsats är att utvärdering är viktig för resultaten.


Ibrahim Baylan (S) gör utfall i Svt mot folkpartiets förslag att införa det betygssystem som gäller från årskurs sex redan i årskurs fyra. Socialdemokraterna accepterar numer betyg i årskurs sex, men i årskurs fyra är de en katastrof. Många elevers uppfattning är att betyg klarlägger och motiverar.


Baylan åberopar Sveriges Lärarförbunds, det (S) närstående facket, som stöd för sin uppfattning. Lärarförbundet prioriterar högre löner för lärarna före betyg för eleverna.


Förvånad?