Energidirektörens emeritus tankeförsök

Knockout

"Utklassning: Sverige - EMU 6 - 0". Tidningen Dagens Industris analys av den ekonomiska utvecklingen under de senaste två mandatperioderna visar att Sverige slår euroområdet i alla grenar.


BNP-tillväxten är långt högre i Sverige, sysselsättningsökningen med 300 000 nya jobb när euroområdet minskat med en halv miljon är unik, arbetslösheten har ökat mer i euroområdet, statsskulden faller medan den ökar inom EMU, företagsklimatet är bättre och livskvaliiteten högre.


Knockoutseger för Anders Borg och regeringen. Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson anklagar regeringen för en ansvarslös ekonomisk politik (sic!). Välutbildad som hon är borde hon förstå fakta, så vari består den ansvarslösa politiken?