Energidirektörens emeritus tankeförsök

Meningslöst

Det är inte fler utan bättre lärare som krävs för att komma till rätta med bristerna i skolan. Trots det framhålls lärartätheten som en kvalitetsfaktor, i strid med forskningen på området.


Socialdemokraterna avser att införa förbud för fristående skolor att ha färre lärare än det kommunala riksgenomsnittet. Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har studerat skolverkets databas över lärartätheten. Av landets nästan 5 000 grundskolor har 2 706 lägre lärartäthet än rikssnittet. Av dessa är 2 308 kommunala och 398 friskolor. Av de 100 skolorna med lägst lärartäthet är 82 kommunala.


Avser socialdemokraterna att förbjuda även de 2 308 kommunala skolorna? Hur ska det gå till? Verklighetsfrämmande förbud mot något som saknar betydelse är ännu ett exempel på meningslös och löjeväckande politik.