Energidirektörens emeritus tankeförsök

Optimalt

Vården är lika bra, de anhöriga och vårdtagarna lika nöjda. Två äldreboenden, ett privat och ett kommunalt, vägg i vägg i Östersund, har jämförts av ett till Karolinska Institutet anslutet analysföretag. Skillnaden är att det kommunala är 15 procent dyrare och det privata har 15 procent lägre bemanning, tydligen utan att det påverkar vårdkvaliteten.


- Jag avundas den glöd och stolthet över sitt jobb som finns privat och som jag inte märker hos oss, säger chefen för det kommunala boendet till Svenska Dagbladet. Huvudförklaringen till de lägre kostnaderna är planering, schemaläggning och bemanning optimalt efter behoven. Snabba beslut nära arbetslaget.


Vinster i vården är fult. Hur är det med slöseri?