Energidirektörens emeritus tankeförsök

Dystert

Ett dystert valresultat, där sverigedemokraterna får 13 procent, är deprimerande. Sverigedemokraterna är det enda framgångsrika partiet i valet. Det folk som vandrar i mörkret kan dock se ljus. Feministiskt initiativ, med en huvudlös ekonomisk politik, kommer inte in i riksdagen.


Kommunisterna och miljöpartiet, socialdemokraternas kompisar, skördar inga framgångar. Socialdemokraterna gör ett lika uselt val som 2010, vilket ledde till Mona Sahlins avgång.


Utfrysningen av sverigedemokraterna fungerar uppenbarligen inte. Allt fler väljares uppfattning om invandringspolitiken överensstämmer tydligen inte med de etablerade partiernas. Innehåller integrationspolitiken systemfel? Vad händer vid nästa val? 20 procent? Vad skall vi göra?