Energidirektörens emeritus tankeförsök

Proffs

Lena-Karin Andersson slutar efter 35 år vid Bohusläningen. En kunnig och intresserad journalist, som vinnlagt sig om att det som rapporteras skall vara rätt.


Särskilt uppskattar jag hennes intresse för vardagens hjältar, de som gör vår tillvaro lättare. Människor som arbetar med renhållning, fjärrvärme, elnätet, vatten- och avlopp, Människor som ser till att samhället fungerar.


Ett proffs ut i fingerspetsarna lämnar Bohusläningen efter väl förrättat värv.