Energidirektörens emeritus tankeförsök

Historierevisionism

Historierevisionism kännetecknade Sovjetunionen. Efter varje utrensning av feltänkande raderades dessa från officiella fotografier och historien skrevs om i läroböcker och andra publikationer.


Sveriges Television följer Sovjetunionens exempel och raderar det den bedömer vara politiskt inkorrekt i nyutgivningen på dvd av Pippi Långstrump. 


Risken är ju annars att dagens generation blir rasister av att höra Pippi Längstrump berätta att hennes pappa var ... ja, någon slags kung, ni vet.