Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inga bortförklaringar

Ryssland uppträder allt mer närgånget och provocerande i luften och till sjöss i vårt närområde. Hotfullt agerande mot svenskt signalspaningsflyg och svenska örlogsfartyg. Ryska sjöstridskrafter försöker hindra ett finskt forskningsfartyg.

 
"Säkerhetsläget blir allt sämre", konstaterar den nye försvarsministern Peter Hultqvist (S). Skönt att slippa höra förra försvarsministerns Karin Enström (M) pinsamma försök till bortförklaringar.
 
Fredrik Reinfeldt (M) och Anders Borg (M) har gjort historiska insatser i förändringen av Sverige. Socialdemokraterna har blivit ett parti som andra. Säkerhets- och försvarspolitiken har dock varit ansvarslös och konsekvenserna av den blir allt mer närgångna.