Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ohederligt

Pinsamt att höra finansminister Magdalena Andersson i Aktuellt. Sveriges statsfinanser befinner sig i uselt skick, säger hon, samtidigt som konjunkturinstitutets generaldirektör konstaterar att Sverige har Europas kanske starkaste statsfinanser.

 
Hon vet mycket väl att i en jämförelse med euroområdet är BNP-tillväxten långt högre i Sverige, sysselsättningsökningen 300 000 nya jobb när euroområdet minskat med en halv miljon, arbetslösheten har ökat mer i euroområdet, statsskulden fallit när den ökat inom EMU, företagsklimatet är bättre och livskvaliiteten högre.
 
Ett intellektuellt lågvattenmärke. Första regeringsveckan utrikesministerns diplomatiska kaos, andra regeringsveckan finansministerns uppsåtliga vilseledande. Ingen bra start för Löfvens "samarbetsregering".