Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bildning

Fler lärare, mindre klasser, störst vikt vid förskole- och fritidspedagogik. Utbildningsminister Fridolins recept för att komma till rätta med skolans kris. Mindre klasser som bot saknar vetenskapligt stöd och att det är i grundskolan som förmågan att läsa, skriva och räkna grundläggs, har gått utbildningsministern förbi.

 
Kanske dags för Fridolin att i stället göra rent hus med föraktet för kunskap? 1977 års betygsutredning, som  kom att plåga skolan i decennier, är avskräckande. "Betygens hittillsvarande roll ... medför att arbetet i skolan riskerar att få en inriktning mot att meddela kunskaper och färdigheter." (SOU 1977:9)
 
Låt oss hoppas att även utbildningsministern, den kortvarige folkhögskoleläraren Fridolin, inser att bildning inte är en tung börda att bära.