Energidirektörens emeritus tankeförsök

Frihet

Omsorgen om medborgarnas välbefinnande ligger myndigheterna varmt om hjärtat. Energimarknadsinspektionen konstaterar nu att de elkunder som inte frivilligt väljer leverantör utan nöjer sig med den anvisade, kanske beroende på att elkostnaden är marginell i hushållsekonomin, måste bestraffas.

 
Energimarknadsinspektionen kräver nu att elnätsföretagen ska stänga av elen för kunder som väljer att inte välja.
 
Biskop Thomas Simonsson skrev 1439 den kända frihetstexten; "Frihet är det ädlaste ting, som sökas må all verlden kring". Energimarknadsinspektionen kanske borde ägna någon tid åt egen bildning i stället för skadlig opportunism?