Energidirektörens emeritus tankeförsök

Pubertalt

Fas 3-jobben är inga riktiga jobb utan endast meningslös sysselsättning, kritiserade socialdemokraterna i opposition. Därför avvecklar nu regeringen fas 3. I stället satsar Löfven (S) på att stoppa förbifart Stockholm. Redan grävda gropar fylls igen för att grävas upp på nytt nästa år. Miljardnota för skattebetalarna. Klart mycket bättre än fas 3.

 
Förre statsministern Göran Persson (S), om vilken mycket kunde tyckas, framstår i ljuset av dagens efterträdare, som en politiker av format. I augusti konstaterade han att "Vad jag inte tycker om hos MP är deras pubertala fixering vid troféer. Detta att man ska stänga Bromma, man ska stänga förbifarten, man ska stänga en reaktor. Så går det inte till att regera."
 
Något att tänka på, Löfven?