Energidirektörens emeritus tankeförsök

Fel åsikt

Hur ska det kunna vara ordning i partiapparaten om väljarna tillåts bestämma? Den mest kryssade moderaten i Göteborg har fel åsikt. Martin Wannholt (M) tog ställning mot västlänken och retade upp partiet, som traditionen trogen ogillar självständiga tänkare. 

 
Moderaterna trodde sig kunna kasta ut honom ur kommunstyrelsen, men genom att behärska spelreglerna till fullo snuvade Wannholt både partiet och de rödgröna, som förväntade sig egen majoritet i kommunstyrelsen i Göteborg.
 
Moderaterna i Göteborg, i sann göteborgsanda, gjorde upp med Annelie Hulthén (S) om att betrakta väljarnas nej till västlänken som en missuppfattning. Demokrati betyder ju inte nödvändigtvis att man måste göra som väljarna vill.  I synnerhet inte när väljarna har fel.
 
Wannholt påminner partiapparaterna om att det är riskfyllt att bortse från medborgarnas mening.