Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rättshaveri

Nu vet vi. En polischef, som för att stoppa två busar, låter fälla bommar, tänder rödljusen och öppnar bron är skyldig till att busarna kör igenom bommarna, nonchalerar rödljusen och kör ner i Mälaren, där de omkommer.

 
En polischef, som visar handlingskraft, straffas. Varken tings- eller hovrätt ansåg att busarna själva var ansvariga för att ha kört igenom spärrar och rakt ner i sjön.  
 
Kan man ha förtroende för rättsväsendet?