Energidirektörens emeritus tankeförsök

Genombrott

En tekniskt genombrott av format rapporteras om i Svenska Dagbladet Näringsliv. En ny Gulfstream privatjet "kan flyga sträckan New York - Paris utan tankning".

 
Märkligt att det inte uppmärksammats mer.