Energidirektörens emeritus tankeförsök

Trainees

Nu har regeringen klantat till det igen. Propositionen om upphävande av valfrihet i primärvården sågas av lagrådet. Den är så undermålig att den inte kan läggas till grund för lagstiftning. Propositionen är ett hafsverk. Konsekvensanalyser saknas.

 

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) får svidande kritik och tvingas dra tillbaka förslaget.
 
Regeringen gick till val på att införa traineejobb. Få trodde dock att det var statsrådsuppdrag som avsågs.