Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det sprack...

Löfvens (S) tragikomiska regering ger upp. Extraval i mars. Socialdemokraternas åtta år i opposition har tydligen inneburit att partiet glömt hur man regerar.

 

Grundlagen innebär att riksdagen tolererar en minoritetsregering. En sådan regering måste få majoritet för sina beslut. Det senare glömde den tydligen bort. Löfven (S) har gett begreppet trainee ett ansikte.