Energidirektörens emeritus tankeförsök

Självrannsakan

Det sprack. Avskaffandet av värnplikten 2010, innan den parlamentariska utredningen om försvarsmaktens personalförsörjning ens hunnit avge sitt betänkande, är ett haveri. De förhoppningsfulla i försvarsmakten tror att man kan nå rekryteringsmålen år 2023, Under tiden rustar Putin.


Nu avser regeringen återinföra repetitionsövningar. I praktiken betyder det att man inkallar dem som gjorde sin värnplikt medan den fanns. Tiden därefter är en misär. Folkpartiet har anledning till självrannsakan. De nya moderaternas ansvarslöshet är katastrofal.
 
Socialdemokraterna skall ha respekt för att den värnat värnplikten även när den ansågs obsolet.