Energidirektörens emeritus tankeförsök

Upprörande?

Bohusläningen är en skandal på spåren. Det kommunala bostadsbolaget i Tanum har fått köpa ett markområde, där bolaget avser att bygga 19 bostadsrätter och tolv hyresrätter, billigt av en privat fastighetsägare. 

 
Säljaren har ytterligare mark där en detaljplan förväntas medge ett antal villatomter.  Det upprörande är således att det blir möjligt att bygga billigare bostads- och hyresrätter om säljaren också får möjlighet att sälja villatomter.
 
Jag har inte riktigt bestämt mig för hur upprörd jag ska bli. Vad är värst? Att ett kommunalt bolag köpt billigt, att villatomter möjliggörs eller att den som äger något får sälja till vem som helst till vilket pris som helst?