Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uppgörelse

Svt Rapport spekulerar i att överläggningar pågår mellan socialdemokraterna och alliansen för att undvika extraval. Opinionsundersökningar visar att ett extraval inte löser problemet. Inget av blocken får majoritet och sverigedemokraterna blir fortsatt vågmästare.

 
En blocköverskridande uppgörelse måste rimligen bygga på insikten att inget av blocken har majoritet. Väljarna har inte gett alliansregeringen sitt stöd, men inte heller traineeregeringen mandat att föra den vänsterpolitik som blivit följden av att gå i kommunisternas och miljöpartiets ledband.
 
Löfven (S) dumpar miljöpartiet, som imploderat, sågar av kommunistgrenen, bildar en socialdemokratisk minoritetsregering som gjort upp med alliansen om minsta gemensamma nämnare. Svårare än så är det inte och det brukar kallas statsmannaskap.