Energidirektörens emeritus tankeförsök

Haveri

Sverige har en lång tradition av minoritetsregeringar. Grundlagens idé är att minoritetsregeringar kan tolereras av riksdagsmajoriteten. Minoritetsregeringar förväntas då säkerställa att de får igenom sina förslag genom att göra upp i sakfrågorna om riksdagens stöd.

 
"Decemberöverenskommelsen" är ett demokratiskt och parlamentariskt haveri. Alliansen ger Löfven (S) blancofullmakt, så länge han har kommunisternas stöd. Alliansen ska inte rösta på sina egna förslag (sic!). Alliansen har frivilligt gjort sig till Socialistalliansen och svikit sina väljare.
 
Alliansen saknar ideologisk och parlamentarisk kompass. Moderaternas förfall accelererar och den föreslagna partiledningen inger skräckrysningar. Folkpartiets, centerns och kristdemokraternas ledningar förverkar väljarnas förtroende.
 
Jag röstade inte på en socialistallians. Överenskommelsen är skamlig och kommer naturligtvis inte att hålla.