Energidirektörens emeritus tankeförsök

Pyrrhusseger

Fyravåningshus på Oljeberget i Uddevalla blev kommunfullmäktiges beslut när detaljplanen antogs 2011. Beslutet överklagades naturligtvis av den aktivistgrupp, som motsatt sig byggande i Skeppsviken och inte uppfattat att det handlade om Oljeberget. Dessutom överklagade kommunens hamn (om jag minns rätt), då den med rätta insåg att bostäder kunde komma att begränsa hamnens möjligheter.

 
Regeringen har nu undanröjt detaljplanen med hänsyn till hamnens betydelse som riksintresse. Konsekvenserna blir förödande. En död hand läggs över Oljeberget, inre hamnen, Göteborgsvägen, varvskontoret (numera stadshus), hamnsilon mm.
 
Uddevalla hamn sysselsätter drygt 100 personer och gör ett resultat på några få miljoner. Hundratals, eller till och med tusental, attraktiva bostäder i en tillväxtkommun omöjliggörs. 
 
Hamn med begränsad ekonomisk betydelse eller kraftfull befolkningstillväxt? Har hamnen vunnit en pyrrhusseger?