Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oväntad majoritet

En intressant allians mellan socialdemokrater och moderater I Uddevalla kommunfullmäktige drev igenom ett beslut att förvärva två fastigheter av "strategiska" skäl. Beslutsunderlaget ansågs av oppositionen vara bristfälligt då bland annat den oberoende värderingen, som var lägre än den avtalade köpeskillingen, saknades.

 
Majoriteten ansåg detta vara så bagatellartat att en återremiss för komplettering inte erfordrades. Folkpartiet och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet att inte kräva ett fullgott beslutsunderlag. Olika syn på hur man hanterar skattebetalarnas pengar.
 
Denna mandatperiod kan bli ideologiskt intressant.