Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hamnen igen

Regeringens beslut att upphäva detaljplanen för Oljeberget i Uddevalla och därmed stoppa byggandet av bostäder får konsekvenser för möjligheterna att bygga bostäder i attraktiva fjordnära lägen. Med hänvisning till att hamnen klassats som riksintresse kommer det att bli svårt att få igenom bostäder, om dessa kan befaras bli störda av hamnverksamheten.

 
Uddevalla hamn, som ägs av Uddevalla kommun, har naturligtvis att se till sina intressen. Att hamnen framhållit konflikten mellan bostäder och hamnverksamhet i yttrandet över detaljplanen är i sak korrekt. Av mitt tidigare inlägg i frågan kan man möjligen dra slutsatsen att jag kritiserar hamnen för att motarbeta stadens utveckling. Det har inte föresvävat mig.
 
Dock är det uppenbart att det blir i det närmaste omöjligt att förena bostadsbyggande med nuvarande hamnverksamhet. Vad blir konsekvenserna av det?