Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sjukligt

Nu prövas alliansen för första gången på allvar. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) avser att avskaffa begränsningen i sjukförsäkringen, trots att kostnaderna på nytt skenar. Tidigare socialdemokratiska regeringar insåg att en sjukförsäkring utan slut undergräver hela sjukförsäkringssystemet, men  nu är det andra tongångar.

 
För att förhindra att riksdagsmajoriteten stoppar denna, för statsfinanserna och arbetslinjen bevisligen förödande, återgång till en misslyckad ordning avser regeringen att låta beslutet ingå i vårbudgeten.
 
Alliansen förväntas nu leva upp till sin villkorslösa kapitulation, överge arbetslinjen och passivt stödja en destruktiv politik. Det var inte den politiken jag röstade för när jag lade min röst på folkpartiet.