Energidirektörens emeritus tankeförsök

Styrka

Västra Götalandsregionen bygger om Bergslagsbanans gamla stationshus i centrala Göteborg för närmare en miljard kronor. Ombyggnaden "stärker varumärket", förklarar regiondirektören i Bohusläningen.

 
Att "varumärket" Västra Götalandsregionen är i akut behov av att "stärkas" är ställt utom allt tvivel. Om en miljard till ett nytt kontor gör det är däremot mer tvivelaktigt. Det kanske blir precis tvärtom?