Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oordning

Det byggs tydligen helt vilt och okontrollerat i Uddevalla. Vår bostadsrättsförening har fått ett brev från en miljöinspektör vid kommunens  miljö- och stadsbyggnadskontor, där vi vid hot om vite avkrävs uppgifter om vårt hus. Uppgifterna förefaller helt okända för miljö- och stadsbyggnadskontoret. Vi förväntas redovisa om vi har kommunalt vatten och avlopp, separat sophus och garage i källaren.

 
Undrar vad kontoret tänkte på när bygglovet beviljades 2010. Inte va-försörjningen, sophanteringen eller byggnadens utformning i vart fall. Det är kanske för att få ordning på kontorets handlingar som tillsynsavgiften, som vi förväntas betala, ska tas ut?