Energidirektörens emeritus tankeförsök

Triangeldrama

Ett kommunalt triangeldrama utspelas i Uddevalla. Personal vid en kommunal förskola klagar på inomhusklimatet, en kommunal miljöinspektör rycker ut och hotar kommunens tekniska kontor med vite. Kommunens fastighetsansvarige vill inte mäta, då det redan är gjort, men ändrar sig sedan Bohusläningen uppmärksammat saken.

 
Originella samarbetsformer som tillämpas mellan Uddevallas kommunala förvaltningar.