Energidirektörens emeritus tankeförsök

Omöjligt

Integrationspolitiken är infekterad. Försiktiga förslag om förändringar leder osvikligt till debatt om debatten. Anklagelser om att gå främlingsfientliga krafters ärenden haglar. 

 
Kommunalpolitikers oro över att kommunerna inte klarar att ta emot det stora antalet flyktingar bemöts med vildsinta anklagelser. I folkpartiet är det inbördeskrig. Socialdemokraten Veronica Palm kallar förslagen från folkpartiets integrationsgrupp för "mörkbrun hundvisselpolitik", vilket säger mer om henne än om förslagen.
 
Hur den ökande flyktingströmmen praktiskt ska tas om hand kan inte diskuteras. De som försöker hudflängs. Under tiden ökar oron bland medborgarna över konsekvenserna.
 
Socialdemokraterna tiger.