Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stopp

Tillgången på bostäder i stockholmsområdet har ökat. Utbudet av andrahandslägenheter har ökat med 33 procent. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är bekymrad och avser vidtaga åtgärder för att minska tillgången på bostäder.

 
Alliansregeringen gjorde det lättare för andrahandsuthyrning. Det blev tillåtet att ta ut en hyra som motsvarar marknadsvärdet. Utbudet ökade rejält. Detta vill nu regeringen stoppa.
 
Det blir som det var i Sovjetunionen. Låga hyror, som alla har råd med, men inga lägenheter att hyra. Solidariskt. Återstår den svarta marknaden för dem som har råd.